Strona na etapie uzupełniania danych, niektóre informacje mogą być niekompletne...

Przejdź do strony głownej

Kontakt

Jest wpisane na listę organizacji pożytku publicznego KRS 
pod numerem 0000110567.

ul. Tomasza Zana 38 lokal 04
20-601 Lublin
Polska

telefon:

Anna Fornal
+48 603.545.985

www.wstronesztuki.lublin.pl
stowarzyszenie@wstronesztuki.lublin.pl
w
stronesztuki@op.pl

konto bankowe:

PKO BP SA Oddział 4 w Lublinie
nr 68 1020 3176 0000 5002 0050 9885

REGON: 430671603

NIP: 721-19-30-931

Za przekazanie 1% należnego podatku oraz za darowizny na cele statutowe SERDECZNIE DZIĘKUJEMY