Strona na etapie uzupełniania danych, niektóre informacje mogą być niekompletne...

Przejdź do strony głownej

Wykonawcy i Stypendyści - plastycy

Izabela Chybowska

Wydarzenia:

  • Koncert "W stronę sztuki" 2014

Justyna Frączek

Wydarzenia:

  • Koncert "W stronę sztuki" 2014

Zofia Hałasa

Zosia Hałasa urodziła się 13 kwietnia 2002 roku w Lublinie. Jest uczennicą pierwszej klasy Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie. W wieku 5 lat zaczęła uczęszczać na warsztaty ceramiczne do Pracowni Ceramiki i Rękodzieła Artystycznego ,,Żywioły Ziemi” przy ul. Złotej w Lublinie prowadzonej przez Joannę Wolszczak. Uczęszcza na zajęcia z rysunku i malarstwa do pracowni plastycznej prowadzonej przez Iwonę Jedlińską w Młodzieżowym Domu Kultury ,,Pod Akacją” w Lublinie przy ul. Grodzkiej Zdobyła nagrody: III miejsce w konkursie ,,Cztery pory roku w Lublinie” – konkurs organizowany przez Dzielnicowy Dom Kultury ,,Bronowice”- 2010 I miejsce w szkolnym konkursie ,,Lublin-Moje Miasto”2010. III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,W krainie muzyki Fryderyka Chopina” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury ,,Pod Akacją” w Lublinie oraz Fundację Willa Polonia- 2010 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Anioł 2013/2014” - konkurs organizowany przez Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży ,,Dorożkarnia” w Warszawie - 2014 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Autoportret, czyli portret własny” – konkurs organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu - 2015 Promowana przez Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI poprzez wystawy towarzyszące koncertom: ,,W stronę sztuki” – Trybunał Koronny, Lublin. ,,Spotkanie w Stronę Sztuki” 2011 – Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”, Lublin. ,,Ogród Talentów” 2011 – Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Wydarzenia:

  • Koncert "W stronę sztuki" 2015

Anna Koczot

Wydarzenia:

  • Koncert "W stronę sztuki" 2014

Karolina Kuraś

Wydarzenia:

  • Koncert "W stronę sztuki" 2014

Aleksandra Przypis

Wydarzenia:

  • Koncert "W stronę sztuki" 2014

Magdalena Sikora

Wydarzenia:

  • Koncert "W stronę sztuki" 2014

Pracownia malarstwa i grafiki Magdaleny Ciężak w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją"

Pracownia plastyczna Magdaleny Ciężak w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie istnieje od 1996 roku. Magdalena Ciężak studiowała grafikę warsztatową na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 18 lat pracuje jako nauczyciel zajęć plastycznych, dzieląc się swoim doświadczeniem z dziećmi i młodzieżą o zainteresowaniach artystycznych. Głównym celem działalności pracowni jest stworzenie dzieciom w wieku szkolnym sprzyjających warunków rozwoju naturalnych predyspozycji i uzdolnień plastycznych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi. Magdalena Ciężak poza rysunkiem i malarstwem wprowadziła do pracy z dziećmi techniki grafiki warsztatowej z wykorzystaniem tradycyjnej prasy graficznej, takie jak: linoryt, drzeworyt, kolografia czy monotypia. Obrazy i grafiki powstające w pracowni wielokrotnie były pokazywane na wystawach twórczości dziecięcej, prezentując wysoki poziom artystyczny, a także wrażliwość młodych autorów. Podopieczni pracowni corocznie z sukcesem biorą też udział w licznych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych. Najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia związane z działalnością pracowni to plener plastyczny i wystawa prac w 1997 roku w Norwegii (koło Oslo) oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych takich jak: Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń, Europejski Konkurs Szkolny „Europa w Szkole”, Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Krajobraz polski - tradycje, współczesność, przyszłość”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika” - Lublin, Ogólnopolski Konkurs Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży „Drukarnia Wyobraźni” - Radom. W 2013 roku linoryty dzieci z pracowni reprezentowały polską grafikę dziecięcą na Międzynarodowej Wystawie Grafiki Dziecięcej "3Grafik" w Falun (Szwecja) w Dalarnas Museum. Wystawa była częścią międzynarodowego projektu International Print Network pomiędzy Krakowem, Wiedniem, Oldenburgiem, Istambułem i Falun. Siedziba pracowni - MDK "Pod Akacją", ul. Chrobrego 18

Wydarzenia:

  • Koncert "W stronę sztuki" 2014