Strona na etapie uzupełniania danych, niektóre informacje mogą być niekompletne...

Przejdź do strony głownej

Władze statutowe

Stowarzyszenie - Władze statutowe

Skład osobowy Zarządu 

Anna Fornal prezes Stowarzyszenia
Maria Balawejder-Kantor wiceprezes
Marek Koryciński wiceprezes
Jerzy Mackiewicz wiceprezes
Bożena Koczorowska sekretarz
Krzysztof Szkoła skarbnik
Bożena Tarka członek Zarządu


Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

Anna Dziuba przewodnicząca
Waldemar Wójtowicz członek Komisji
Leokadia Tatara członek Komsji

Liczba członków Stowarzyszenia  W STRONĘ SZTUKI - 36 osób